Archives

Samsung VN cán mốc sản xuất 1 tỷ thiết bị di động

Tháng Mười Hai 18, 2018 9:57 chiều Published by Leave your thoughts

Việt Nam đã thực sự trở thành trung tâm sản xuất thiết bị di động trên toàn cầu, khi chỉ riêng phần sản xuất của Samsung đã đạt tới con số 1 tỷ thiết bị. Con số… “không tưởng”: 1 tỷ thiết bị di động đã được sản xuất tại...