Phấn đấu xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 3 trước thời hạn

Đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại III được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về phân loại đô thị, đến nay, T.X Phổ Yên đã hoàn thành 5/5 tiêu chí và 54/59 tiêu chuẩn (tương ứng với 86,01 điểm). Thị xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chuẩn chưa đạt, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm củng cố, nâng tổng điểm các tiêu chuẩn đã đạt, phấn đấu đưa thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2019 (hoàn thành trước thời hạn đề ra là năm 2020).

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Lương, Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên cho biết: Năm 2016, Ban Chỉ đạo xây dựng T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III được thành lập, do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã xây dựng cơ chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương để triển khai thực hiện đạt kết quả, hiệu quả cao. Định kỳ 6 tháng, Thị xã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện mục tiêu quan trọng này, sau mỗi cuộc họp đều căn cứ vào kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã có Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 21/11/2016 nhằm cụ thể hóa nội dung này. Qua từng năm thực hiện, địa phương đã có bước đột phá về phát triển kinh tế – xã hội; hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên; an ninh trật tự ổn định. Hiện nay, thị xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt là: Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2 đất tự nhiên); đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người); tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; công trình văn hóa cấp đô thị; công trình thể dục, thể thao cấp đô thị…

Dự án Tân Tiến đẹp nhất Phổ Yên

Tại thời điểm hiện nay, tiêu chuẩn mật độ dân số trung bình toàn đô thị ở T.X Phổ Yên là khó thực hiện, bởi dân số của địa phương mới đạt hơn 800 người/km2 (quy định là 1.400 người/km2). Để hoàn thành tiêu chuẩn này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thị xã đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư mới, khu tái định cư nhằm thu hút người lao động đến sinh sống, làm việc, tạo điều kiện để thương mại dịch vụ phát triển. Cùng với đó, thị xã cũng đã thực hiện tốt chính sách về lao động, cấp kinh phí miễn giảm học phí, chính sách bảo trợ xã hội, chương trình giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo đảm quyền lợi người lao động… Bằng những giải pháp này, việc nâng tỷ lệ tăng dân số cơ học trên địa bàn T.X Phổ Yên trong một vài năm tới rất khả quan.

Đối với các nhóm tiêu chuẩn: Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; công trình văn hóa cấp đô thị; công trình thể dục thể thao cấp đô thị; không gian công cộng, Thị xã cũng đề ra lộ trình triển khai xây dựng các dự án và nhóm dự án cho từng giai đoạn, trong đó ưu tiên các dự án có khả năng thực hiện trước. Theo đó giai đoạn 2018-2020, Thị xã triển khai 19 dự án, trong đó 14 dự án hạ tầng kỹ thuật, 3 dự án khu dân cư, 2 dự án hạ tầng xã hội. Trên cơ sở các công trình hiện hữu, thị xã sẽ nâng cấp, cải tạo và bổ sung một số công trình nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, địa phương đang tiến hành cải tạo, nâng cấp chợ Ba Hàng và chợ tại các xã, phường, nơi tập trung đông dân cư. Tại mỗi khu vực, thị xã khuyến khích người dân hình thành một số tuyến phố thương mại và xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ quy mô phù hợp nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của địa phương. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã quy hoạch một số trung tâm thể thao cấp đô thị như: Trung tâm thể thao (quy mô khoảng 26,9ha) tiếp giáp tuyến đường vành đai II về phía Nam; sân thể thao tại Khu dịch vụ công nghiệp Yên Bình (quy mô 6ha)… nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Xây dựng Phổ Yên thành đô thị loại 3

Xây dựng Phổ Yên thành đô thị loại 3

Đối với tiêu chuẩn tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, đến nay, thị xã đã quy hoạch hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch thoát nước các đô thị và Khu công nghiệp tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó ở 14 phường, nước thải được thu gom theo hệ thống đường ống riêng; khu vực 5 xã, nước thải của từng hộ dân, công trình được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến. Ngoài ra, thị xã cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, phường xây dựng bể tự hoại đúng quy cách hộ gia đình để xử lý sơ bộ nước thải phát sinh tại nguồn; tận dụng hệ thống kênh mương nội đồng, ao, hồ sẵn có ngoài đồng để xử lý sinh học sau đó tái sử dụng nước thải để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn các nhóm hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại chăn nuôi gia súc tập trung cần xây bể biogas, xử lý phân rác thải, tận dụng năng lượng phục vụ sinh hoạt…

Để hoàn thành mục tiêu đưa T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2019 (trước thời hạn 1 năm), theo đồng chí Nhữ Văn Tâm, thị xã cần tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chuẩn chưa đạt, từ đó đề ra giải pháp và lộ trình cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kiến trúc đô thị đang triển khai, quyết tâm xây dựng phát triển đô thị toàn diện trên các lĩnh vực. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn để địa phương thanh toán kinh phí lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thị xã thực hiện đầu tư một số công trình hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại III…

Đánh giá bài viết